Att tänka på miljön

Inom industri, transport, gruvbransch och många andra liknande branscher finns ofta en tanke utifrån om att detta är typer av branscher som förstör miljön. Även om det inte går att bortse från påverkan är det en fråga om att utbilda allmänheten om hur vi faktiskt sköter vårt arbete med miljön och dess bästa i fokus. Det är ofta man ser hur industribolag hamnar i mediastorm som ett resultat av detta. Även om vissa branscher så som flyg eller kolgruvor ofta pekas ut som stora bovar kan det snart vara er tur att behöva stå emot allmänheten och medias granskning. I detta arbete gäller det att vara proaktiv. Att förekomma problemet genom att inför åtgärder redan nu är bästa medicin för att kunna bemöta framtida frågor. Miljön är i tiden och så bör även ditt bolag vara. För fortsatt överlevnad. Är biofuerls bra?

Att hantera frågan

lube_oilSjälvklart finns det massor av åtgärder som går att göra “overhead”. Det går att klimatkompensera för flygningar, se över rutiner och minska på onödiga utsläpp. Men den stora massan av miljöpåverkan kommer från själva driften i sig. Det arbete ni utför helt enkelt. Därför måste åtgärderna även ske i den dagliga verksamheten. Där står maskinerna i fokus. Att miljösäkra maskinparken är A och O i denna fråga.

Hitta rätt lösningar

Fördelen är att det faktiskt finns massor av lösningar som inte bara är bra för miljön utan även för dina kostnader och din effektivitet. Arbetar du med exempelvis gruvdrift där liquid separation, att separera flytande från fasta material, är exempelvis en centrifugal solid liquid separator en utmärkt investering för att dels kunna visa på hur man ser över sina maskiner för att minska sin miljöpåverkan. Men också för att få en mer välfungerande maskin som gör arbetet snabbare och effektivare. Jobbar du inom sjötransport är en oily water separator på samma sätt en bra investering. T ex det där med asbestsanering som är så viktigt att göra rätt. Detta är en sådan punkt där utsläpp inte bara är väldigt dåligt för miljön utan även för kostnaderna som en följd av de potentiella böter man kan tvingas betala om det inte sköts rätt. Därför, se över din maskinpark idag, för din och miljöns skull.

Miljön
Tagged on: