Ja det är en spännande fråga. Med hjälp av vårt Mobila Bank-ID har tidigare förhållningssätt banats om och vi kan utföra våra bankärenden dygnet runt. Idag har du möjlighet att digitalt signera dina ärenden på internet vilket gör att du inte behöver anpassa dina ärenden till några specifika tider på dygnet.

Relativt nyligen har även banksfären hakat på denna trend. Vi kan nu mer ansöka om lån dygnet runt.

Vad innebär detta i praktiken då? Tidigare har du kunnat ansöka om lån dygnet runt men nu kan du även ansöka om smslån med utbetalning natt. Detta skiljer sig stort och få nog anses unikt för denna bransch. Detta är även något som konsumenterna tacksamt tagit emot  och nyttjat. Så detta får vi nog vänja oss vid och anta som ett nytt beteende.

ekonomi

 

Är det trend eller ser vi nya vanor?
Tagged on: